Close

Workshop Výběr a implementace ERP

Mezi zákazníky velmi oblíbený 1-denní workshop, kde se dozvíte, co vás na projektu implementace ERP (podnikového informačního systému) opravdu čeká. Mimo jiné se dozvíte

  • jak nejlépe vybírat a implementovat ERP systém,
  • jaké jsou fáze výběru a implementace ERP systému,
  • jak vyjednávat s vítězem výběrového řízení na informační systém ERP o smlouvě a o ceně,
  • jaké jsou typické chyby na straně zákazníka i dodavatele při projektech ERP a jak se jich vyvarovat (chyby stojí peníze a pokud se vyvarujete jen jedné z nich, náš workshop se vám „zaplatí“ sám),
  • jaké jsou nároky na uživatele v jednotlivých fázích ERP projektu,
  • jaké jsou typické vícenáklady na projektech ERP apod.