Close

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů: A.B. Andersson Czech s.r.o., Konviktská 24, 110 00 Praha 1. Registrována u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 97557. Kontakt na správce.

Vaše osobní údaje jsme získali jedním z těchto způsobů:

 • stáhli jste si eBook z našich stránek,
 • jste našim zákazníkem,
 • jste našim potenciálním zákazníkem a poskytli jste nám je sami během osobních, telefonických nebo e-mailových kontaktů.

Zpracováváme je pro tyto účely:

 1. Komunikace prostřednictvím stránky Kontakt
  Zpracováváme údaje, které nám sami při komunikaci (telefon, e-mail) poskytnete, jsou to pouze nejnutnější údaje pro to, abych obchodní vztah mohl existovat, obvykle je to vaše jméno a příjmení, e-mail a telefon.
 2. Stažení eBooku – Newsletter – rozesílaní novinek
  Newsletter rozesíláme zhruba 4x do roka, jeho obsahem jsou hlavně užitečné informace pro výběr a implementaci ERP systémů. Zpracováváme pouze naprosto nejnutnější údaje pro to, abychom Vám newsletter vůbec mohli poslat, tj. vaše jméno, příjmení, e-mail a firmu.

Další informace

 • Povaha našich služeb je taková, že je můžete využít kdykoliv v současnosti či budoucnosti, proto data ve všech případech uchováváme do doby, kdy požádáte o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje jsou uloženy v šifrované podobě a pokud v současnosti s vaší firmou neprobíhá aktivní obchodní případ, jsou i fyzicky odděleny od internetu.
 • Žádné třetí straně osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Zpracováváme-li vaše osobní údaje, máte právo

 • na přístup ke svým osobním údajům,
 • na změnu vašich osobních údajů,
 • na omezení zpracování vašich osobních údajů,
 • na vymazání vašich osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
 • na přenositelnost vašich osobních údajů,
 • odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.