Close

Odborný dohled nad implementací ERP

Též nazýváno „kontrola kvality implementace ERP“ nebo „audit implementace ERP“.


Proč Forbes, Wikipedia a další autority doporučují angažování poradenské firmy – ERP konzultanta?

ERP konzultant = stavební dozor na ERP projektu!

Stejně jako dům stavíme 1–2× za život, stejně i ERP systém vybíráme jednou za mnoho let. A protože obvykle nejsme odborníkem na stavitelství (potažmo na ERP systémy), najímáme si na stavbu domu (implementaci systému) odborníka, který nám potřebné znalosti a zkušenosti poskytne a který se nazývá stavební dozor (ERP poradce). Úkolem tohoto experta je postarat se o to, aby dodavatel splnil vše, k čemu se zavázal, a aby to splnil v požadované kvalitě. Zároveň je jeho úlohou i zajistit, aby zákazník sám sobě neškodil nesmyslnými požadavky. Pokud máte dojem, že ve vaší firmě máte dostatek znalostí z oboru ERP, zkuste, prosím, vyjmenovat 13 typických vícenákladů, které vám mohou vzniknout, i když dodavatel do puntíku splní vše, k čemu se zavázal.

Implementace ERP systému, kontrola kvality a dodržování rozpočtu

Je nechvalně známým faktem, že i přes veškerou snahu uřídit projekt více než polovina implementací ERP systémů (podnikových informačních systémů) končí s překročeným plánovaným rozpočtem nebo časovým harmonogramem, případně obojím. Některé projekty končí dokonce naprostým krachem, ať už je důvodem neschopnost implementátora informační systém zavést nebo slabá součinnost pracovníků zákazníka.

Graf implementaci 7

Řešením, jak těmto problémům zabránit, je angažování nestranného ERP konzultanta – poradce, který má sám zkušenosti z implementací ERP systémů a je schopen předem odhadnout rizika a kritická místa projektu ERP. Takový ERP poradce je pak jakýmsi arbitrem, tlumočníkem a kontrolorem v jedné osobě a dbá na to, aby

Výběr ERP
  • klient věděl, zda v nabídce na implementaci informačního systému ERP nejsou skryté náklady
  • byl dodržován harmonogram a rozpočet projektu ERP
  • nedocházelo k problémům, které lze předvídat – řešení problémů, až když nastanou, je vždy významně dražší, než když se problému předejde. Tento bod považujeme za vůbec největší přínos implementačního dozoru při implementacích informačních systémů ERP.
  • klientovi nezávisle poradil v případě sporů s implementáto­rem ERP
  • klientovi dokázal vysvětlit další dopady některých rozhodnutí, které se projektu ERP týkají
  • pochopil, jaká očekávání má zákazník od projektu ERP a aby mu nezávisle poradil, co je v projektu reálné a co ne
  • klienta varoval před nákupem modulů a funkcí, které nevyužije
  • implementátor skutečně vykonal vše, k čemu se zavázal a to v požadované kvalitě
  • klient dobře pochopil, co mu implementátor svým často méně srozumitelným odborným žargonem říká atd.

obrázek

Jak vybrat ERP systém: Rozsáhlé know-how o organizaci výběrových řízení na informační systémy je obsaženo v eBooku „Jak vybrat informační systém – ERP“.


Vyšší kvalita ERP systému

Již samotná přítomnost kontrolora kvality ERP (nebo organizátora výběrových řizení) vede podle našich zkušeností k tomu, že implementátor ERP více dbá na korektnost své práce, protože ví, že na druhé straně je odborník, který má za sebou mnoho realizovaných projektů v roli implementátora a který ví, kde jsou potenciální slabiny každého ERP projektu.

Oponentura předimplementační analýzy

Náklady na kontrolora kvality projektu ERP vs. náklady na nápravu chyb

Náklady na kontrolora kvality se pohybují v jednotkách procent ceny celého projektu, naproti tomu náklady na nápravu chyb, kterým bylo možné předejít, bývají v řádu desítek procent ceny.

Většina pracovníků A.B. Andersson má zkušenosti s implementacemi rozsáhlých ERP systémů (jako např. SAP R/3) v rolích implementátorů u špičkových světových firem, díky tomu jsme schopni zajistit, že projekt bude dokončen v plánovaném čase a za očekávaných nákladů.

Chcete, aby vaše implementace dopadla podle vašich očekávání podle schváleného rozpočtu a harmonogramu?