Close

O firmě

A.B. Andersson – ERP Konzultanti

Společnost A.B. Andersson Czech, s.r.o. (založená v roce 2004) je poradenská firma specializující se na služby pro středně velké podniky, ale máme zkušenosti i od živnostníků na straně jedné a od velkých společností na straně druhé. Ve firmě pracují bývalí pracovníci globální poradenské firmy Accenture.
Pro klienty zajišťujeme kompletní servis v oblasti informačních systémů – od organizace výběrových řízení přes poradenství při výběru informačního systému, nezávislé posouzení podniku a doporučení nejvhodnějšího řešení, kontrolu kvality implementace, optimalizaci využití informačního systému, školení atd. Díky strategické alianci s několika dalšími poradenskými firmami jsme schopni poskytovat velmi širokou paletu služeb. Pro velké firmy jsme schopni vytvořit ad-hoc tým bývalých pracovníků předních světových poradenských firem.

Motto:
Jen úspěšný klient je tou správnou reklamou pro poradenskou společnost. V A.B. Andersson je klient partnerem, jehož úspěchu je podřízeno vše.

Naše firma v číslech (data od roku 2004):

  • Počet projektů implementace ERP, kde jsme působili jako poradci a kde zákazník realizoval naše doporučení, které skončily nezdarem: 0
  • Smlouvy se zákazníkem obsahují doložku, že v případě jakékoli nespokojenosti může zákazník náš projekt okamžitě ukončit bez dalších nákladů. Počet zákazníků, kteří tuto doložku využili: 0
  • Počet zákazníků, u kterých jsme nahradili jiné poradce: 4
  • Pracujeme téměř výhradně v módu „čas a materiál“ podle skutečně odpracovaných hodin, pevnou cenu používáme velmi zřídka. Počet projektů, kde jsme účtovali vícepráce: 2 (v obou případech byly vícepráce vyžádány a předem schváleny zákazníkem)
Vy vybíráte ERP systém jednou za 10 let, dodavatelé systémů je prodávají denně. Kdo je podle Vás ve výhodě?