Close

Procesní analýza a optimalizace procesů

„Z Prahy do Brna jezdíme tak, že dojedeme vlakem do Tábora, přestoupíme na autobus do Pardubic, tam 2 hodiny počkáme na vlak do Znojma, autobusem přejedeme do Olomouce, kde na nás čeká auto, které nás odveze do Brna, takže za necelých 20 hodin jsme tam …“

Omlouváme se za lehce absurdní příklad, přesto naše zkušenost říká, že pokud se nakreslí procesní mapa procesů v mnohých firmách, některé procesy skutečně vypadají takto. Takový proces trvá velmi dlouho, zasahuje mnoho pracovníků a riziko ztráty informace apod. je velmi vysoké, jinými slovy takový proces je neefektivní, složitý a pro podnik drahý. Náplní analýzy a optimalizace procesů je analýza stávajících podnikových procesů, a to nejen těch, které podnik sám identifikoval jako nevyhovující, ale pokud možno všech hlavních procesů, které mají vliv na rentabilitu a ziskovost podniku, a návrh nových procesů, které by ve svém důsledku měly znamenat efektivnější provoz firmy, vyšší stupeň flexibility, vyšší spokojenost zákazníků a tím pádem i vyšší výnosy a zisk.

Neměli byste váhat s optimalizací vašich procesů,

pokud např.

  • nejste schopni nabídnout zákazníkovi takové ceny jako srovnatelná konkurence
  • vám trvá obsluha zákazníka tak dlouho, že zákazník raději odchází nakupovat jinam
  • máte vysoké náklady (např. na skladování a manipulaci se zbožím) v poměru k realizované­mu obratu
  • sami cítíte, že některé procesy ve vašem podniku by bylo možné realizovat lépe
  • máte nízkou efektivitu a produktivitu práce – váš obrat a zisk v přepočtu na jednoho zaměstnance je nižší než u srovnatelné konkurence

Obecně – pokud se vašim srovnatelným konkurentům daří lépe než vám, máte nejvyšší čas na změnu.