Close

Hlavní stránka

Kdo jsme?

Pokud je nám známo, mezi poradci obsluhujícími segment středně velkých firem jsme jediná poradenská firma, ve které pracují bývalí pracovníci špičkových mezinárodních poradenských firem, v našem případě z Accenture, kteří mají osobní implementační zkušenosti s nejkomplexnějším ERP systémem současnosti – se systémem SAP. Více zde.

Jsme nezávislí na jakémkoli dodavateli. V námi organizovaných výběrových řízeních byly vybrány nejrůznější ERP systémy od nejrůznějších dodavatelů, např. JKR Byznys, Abra, Helios, MS Dynamics AX, Karat, Dialog, QAD a další.

Čím vám můžeme být prospěšní?

Naše nejvyužívanější služba je Asistence při výběru ERP systému a Odborný dohled nad implementací ERP systému, v rámci těch služeb obvykle realizujeme i Oponenturu smluv a Procesní analýzu. Neomezujeme se ale pouze na ERP systémy, tyto služby jsme schopni nabídnout i pro výběr CRM či HRM systému.

Pravděpodobně jste již slyšeli příběhy firem, jejichž projekt výběru a implementace ERP nebo CRM systému se podobal spíše horroru než správně řízenému projektu a které za nový systém zaplatily mnohem více, než původně očekávaly. S naší asistencí tento scénář určitě nenastane.

2017

V roce 2017 jsme měli štěstí i na projekty v pro nás méně obvyklých odvětvích. Kromě výrobních a obchodních firem, kterým se věnujeme už tradičně, jsme realizovali projekty např. v podniku, který nejspíš není třeba představovat:

Lesy

nebo v jedné z největších personálních agentur:

Randstad-logo