Close

Oponentura smluv na implementaci ERP

Pro implementaci ERP (podnikového informačního systému) je smlouva základním a nejdůležitějším dokumentem.

  • kromě přesné specifikace, co a jak se bude na projektu ERP vykonávat, by měl ošetřit všechny nebo alespoň většinu situací, které během projektu implementace ERP mohou nastat.
  • běžné smluvní podmínky ošetří každý právník, věcnou správnost a úplnost smlouvy však může posoudit pouze odborník na ERP systémy, který má osobní zkušenosti z podobných projektů informačních systémů a ví, jaká úskalí a problémy mohou projekt implementace ERP systému potkat.
  • naši ERP konzultanti se samozřejmě nespoléhají jen na vlastní zkušenosti, pro připomínkování smluv máme poměrně rozsáhlou databázi paragrafů a odstavců, které by ve smlouvách na ERP neměly chybět.
  • naše oponentura věcné stránky smluv na ERP systém určitě není finančně náročnější než běžná kontrola právníkem, kontrolu smluv právníkem zkušeným v oboru implementací informačních systémů jsme však také schopni zajistit.

Z praxe: oponenturu neboli připomínkování smluv na ERP provádíme ve většině případů jako součást poradenství při výběru ERP systému, samostatně spíše výjimečně. Ovšem tyto samostatné miniprojekty zase, jak se říká, stojí za to.

  • V jednom případě byl zákazník tak spokojen s výsledkem, že nás sám požádal, ať vystavíme fakturu na vyšší částku, než bylo původně domluveno.
  • Ve druhém případě majitel firmy skončil schůzku slovy: „Tak jsem si myslel, že jsem jim to (návrh smlouvy od dodavatele ERP) sám osekal dost, ale proti Vám to nebylo vůbec nic. Jsem velmi spokojen, určitě nezapomeňte poslat fakturu.“

  • Přínosy kvalitně sepsané smlouvy jsou dlouhodobé: