Close

Enterprise Architektura

Jak zvýšit výkon IT a zároveň snížit IT náklady?

Slýcháte u vás ve firmě občas některou z následujících vět?

 • „IT je černá díra na peníze.“
 • „Naše IT je velmi složité, brzdí nás v inovacích, vše jim trvá hrozně dlouho.“
 • „Naše IT je spíš brzdou než podporou naší firmy.“
 • „Jakákoliv změna, která má dopad do IT, je problém.“
 • „Naši ITáci jsou partou nepříliš vstřícných podivínů, u kterých nikdo neví, co vlastně dělají.“
 • „Informace v našich systémech se obtížně hledají, jsou na více místech a stejně se na ně nedá spolehnout.“
 • „Máme několik systémů, programů a aplikací, které jsou dost špatně (resp. nejsou vůbec) propojené.“
 • „Už dávno jsme vyrostli z malé firmy do střední velikosti, ale pořád se chováme jako malá firma.“

Možná byste ale raději slyšeli

 • „Naše IT je investice s jasnou návratností.“
 • „Naše IT je pro nás konkurenční výhoda.“
 • „IT skvěle podporuje náš business – naší vizi, cíle a strategii.“
 • „Naši ITáci jsou spíše obchodní konzultanti, kteří nám naslouchají a přinášejí nám spoustu podnětných návrhů.“
 • „Informace v našich systémech jsou vždy k dispozici a jsou spolehlivé.“
 • „Máme několik plně integrovaných systémů.“
 • „Zvládli jsme přechod z malé do střední firmy.“

Hodnota-IT-pro-firmu-TOGAF-Enterprise-Architect

Lze takovou situaci řešit? Lze mít IT jako konkurenční výhodu? Lze z nákladového střediska a polykače prostředků vytvořit tahouna firmy?

ANO!

Jak? Zavedením Podnikové architektury (anglicky Enterprise Architecture). Jeden z našich zákazníků podnikovou architekturu, resp. podnikového architekta vystihl velmi přesně a srozumitelně:

Podnikový architekt (Enterprise Architect) je někdo, kdo poslouchá business a zvažuje a vyhodnocuje, co slyší. Zajímá se o nové trendy v daném odvětví. Výsledkem jeho práce by mělo být neustálé slaďování požadavků businessu, který mívá tendenci chtít vše, co vidí a je náhodou v módě, s potřebou držet jasný směr ve vývoji toho, jak firma funguje, což je zase snem každého Iťáka – mít do konce života rozplánováno a rozmyšleno vše, co se bude dělat, a nikdy nedělat změny. Konkrétně by měl posuzovat to, s čím business i IT přichází, a navrhovat, co realizovat, případně kde a jak. Má také pokládat otázky

 • proč?
 • co se stane, když to nebude?
 • nejde to vyřešit jinak a co se tím změní?

Je to více business role než IT, ačkoliv tam má vliv a přesah.

Chcete zvýšit výkon svého IT?

 

Přínosy zavedení podnikové architektury

 • Efektivnější provoz firmy:
  • Podpora obchodní strategie, nikoliv brzdění firmy
  • Nižší provozní náklady
  • Agilnější organizace, rychlejší adaptace na změny
  • Kratší čas zavedení inovace na trh
  • Konzistentní obchodní procesy, služby a obchodní schopnosti (Business capabilities) sdílené přes celou firmu
  • Zlepšená produktivita …
 • Efektivnější provoz IT:
  • Nižší složitost IT – nižší náklady na IT (viz průzkum IDC – průměrná úspora 3 610 dolarů na uživatele za rok + snazší inovace)
  • Nižší náklady na vývoj software, podporu a údržbu a na IT celkově
  • Lepší sledovatelnost nákladů na IT
  • Zvýšená přenositelnost aplikací
  • Snadnější řízení systémů a sítí
  • Zlepšená schopnost řešit kritické celopodnikové problémy jako např. bezpečnost
  • Vyšší spolehlivost a bezpečnost, menší riziko
  • Snadnější upgrade a výměna systémových komponentů …
 • Lepší návratnost existující investice, snížené riziko pro budoucí investice:
  • Snížená složitost businessu a IT
  • Maximální návratnost investice do existujícího businessu a do IT infrastruktury
  • Flexibilita vyrobit, koupit nebo outsourcovat řešení v businessu a IT
  • Snížení celkového rizika u nových investic a jejich nákladů na vlastnictví …
 • Rychlejší, jednodušší a levnější nákup a mnoho dalších přínosů

Při implementaci podnikové architektury postupujeme podle metodologie TOGAF 9.1

TOGAF 9.1