Close

Asistence při výběru ERP systému

Další videa naleznete v sekci Reference.


„Lépe než se spoléhat na zaujaté názory jednotlivých výrobců ERP systémů, je lepší přivést do projektu třetí stranu – konzultační společnost. Cílem těchto firem je pomoci podnikům vytřídit všechny varianty a pomoci vybrat takové řešení, které je pro podnik nejvhodnější. “

obrázek


„Jedním z hlavních důvodů špatného výběru ERP systému je pochopitelný nedostatek odborných znalostí v podniku. Zkušení konzultanti mohou poskytnout informace ke všem informačním systémům ERP, které jsou dostupné na trhu, k jejich funkcionalitě a hlavně – mohou pomoci rozhodnout, jestli určitý požadavek přinese hodnotu uživateli a firmě.“

obrázek


Výběr ERP systému

Úspěšná implementace ERP systému (podnikového informačního systému) je kritickým faktorem úspěchu společnosti každé velikosti (platí pro malé, střední i velké firmy). Výběr ERP systému a poté jeho úspěšná implementace obsahuje nemalé množství činností a fází, které mají své pořadí a důležitost. Některé podniky volí cestu samostatného výběru ERP systému, zatímco jiné, vědomy si složitosti a důležitosti celého procesu, volí spolupráci se specialistou na výběry ERP systémů – s konzultační firmou, tzv. ERP konzultantem.

obrázek

Výzkum organizace GAO

Kolikrát jste od jiných firem, které implementovaly ERP systém, slyšeli, žeLepitko-na-web-1

 • systém stál mnohem víc peněz, než jsme očekávali,
 • při rozjezdu systému firma několik dní stála,
 • lidi s ním pořádně neumí pracovat,
 • padají z něj nepravdivá data – nedá se na ně spolehnout,
 • dodnes nefunguje, jak má …

 

a kolikrát jste slyšeli, že

 • vše šlo, jak mělo,
 • zaplatili jsme přesně tolik, kolik bylo slíbeno,
 • nebyly žádné velké problémy,
 • lidi jsou perfektně vyškolení a spokojení, že jim systém pomáhá …?

 

Z vlastní zkušenosti víme, že, bohužel, mnohem častější jsou ty první uvedené příklady. Chyby v ERP projektech se obvykle opakují a bylo by jich výrazně méně, kdyby zákazník využil pomoc odborníka, který tyto chyby zná a dokáže jim předejít – poradce ERP (můžeme říci, že poradce je vlastně takovým „stavebním dozorem“). Ostatně není žádným tajemstvím, že našimi nejlepšími zákazníky jsou podniky, které si už podobným projektem prošly a výsledek nebyl – mírně řečeno – podle jejich představ.

Kompletní organizace výběrového řízení na informační systém ERP zahrnuje:

Lepitko-na-web-vyber-2

 • Provedení přípravných činností (analýza, definice problémů, požadavků na ERP, cílů projektu ERP, kritérií výběru atd.), naše metodologie využívá nejlepší prvky PRINCE2
 • Předkolo výběru ERP (oslovení širšího spektra dodavatelů informačních systémů, příprava poptávkového dokumentu, definice nabídek, vyhodnocení)
 • 1. kolo výběru ERP (příprava a organizace prezentací, vyhodnocení)
 • 2. kolo výběru ERP (příprava referenčních návštěv, organizace workshopů, vyhodnocení)
 • Vyjednávání s vítězem (asistence při vyjednávání o podmínkách smluv, spolupráce při tvorbě harmonogramu implementace ERP systému atd.)
 • Odborný dohled nad projektem implementace ERP informačního systému

Důležité: ERP systém vybírá a všechna rozhodnutí činí vždy zákazník, ne poradce!

Je iluzorní se domnívat, že do vašeho podnik přijede poradce, který za vás vše zařídí a systém sám vybere, takže případně obavy, že vás bude konzultant tlačit do konkrétního ERP systému jsou – přinejmenším v naší firmě – zcela liché. Poradce je „stavební dozor“ na vašem projektu, který vám bude ukazovat možné varianty a nastíní vám důsledky vašich rozhodnutí, jakou cestou se však vydáte je zcela na vás.

ERP Konzultanti z A.B. Andersson jsou sami bývalí implementátoři ERP, kteří dobře znají úskalí každého ERP projektu. Během celého procesu výběrového řízení

 • provádějí činnosti uvedené v předchozím odstavci,
 • upozorňují na problémy, které mohou nastat, s dostatečným předstihem,
 • předem upozorňují na typické chyby na straně zákazníka i dodavatele, nikoliv až poté, kdy nastanou,
 • sledují, zda-li dodavatel nepoužívá některé „triky“ pro získání vlastní výhody,
 • poskytují klientovi vlastní know-how z implementačních projektů ERP a mnoho jiného.

Náklady na ERP poradce se pohybují zhruba mezi 0,5%-4% z celkových nákladů na vlastnictví systému, zatímco zbytečně vynaložené náklady mohou snadno dosáhnout 20-100% původního rozpočtu, což graficky vyjádřeno vypadá takto:

Naklady poradce

Více informací o výběru ERP systému můžete nalézt na našem blogu.