Účetní supervize je služba, která se nachází na hranici mezi outsourcingem finančního oddělení a provozem vlastní účtárny a kombinuje výhody obou variant. Základní funkce účetnictví (např. pořizování dokladů) jsou zajišťovány vlastním oddělením, ale funkci hlavní účetní vykonává outsourcingová firma se všemi výhodami tohoto řešení. Hlavním úkolem finančního / účetního oddělení se tak stává nikoliv „zaúčtovat doklady a podat daňové přiznání”, nýbrž „poskytovat managementu informace k řízení firmy”. Podmínkou účetní supervize je vlastnictví nezastaralého podnikového informačního / účetního systému.


Perlička z účetní supervize

Dlouholetý zákazník úspěšně využívající této formy outsourcingu na první schůzce dávno před zahájením využívání této služby na otázku „Zvažovali jste někdy outsourcing?“ odpověděl:

„Outsourcing je pro nás naprosto nevhodný, máme příliš mnoho dokladů, to by nefungovalo …“

Uběhlo několik měsíců, kdy se řešily zcela jiné problémy, mimo jiné se hledala kvalitní hlavní účetní, a o outsourcingu nepadlo ani slovo. Jak čas plynul a nová účetní byla stále v nedohlednu, ředitel firmy svolil, že si outsourcing ve formě supervize nechá alespoň představit. Během jediné schůzky pochopil, jaké problémy mu tato varianta pomůže vyřešit, a přestože je v tomto podniku už dávno ředitel jiný, outsourcing je využíván pořád dál a o jeho zrušení se, alespoň pokud víme, ani neuvažuje.


Výhody účetní supervize / outsourcingu:

  • to, co je pro vás podpůrná činnost, jejíž provoz vás spíš obtěžuje a přináší jen náklady (tak to samozřejmě ve skutečnosti není, ale pracovníci ostatních oddělení to tak často vidí), je pro outsourcingovou firmu hlavní činností neboli tím, co je živí
  • některé náklady na provoz podpůrného oddělení může outsourcingová firma rozpustit mezi více zákazníků – typicky jsou to náklady na vybavení a na školení
  • know-how: pracovníci outsourcingové firmy procházejí častými školeními, řeší podobné problémy u více podniků a v případě problémů se mohou poradit s kolegy. S tím souvisí i v dnešní době aktuální nedostatek kvalifikovaných a kvalitních pracovníků na určité pozice (typicky hlavní účetní nebo IT manažer).
  • odpovědnost za svou práci: souvisí s předchozím bodem, navíc outsourcingová firma je pojištěná proti případné škodě, kterou způsobí její pracovník, zatímco běžný zaměstnanec ručí jen do výše 3,5násobku vlastního platu
  • outsourcingová firma neodejde každý rok na 5 týdnů na dovolenou