Trend, který se prosazuje už několit let u větších podniků, je „soustřeď se na to, co umíš, a ostatní nech dělat specializované firmy“, a tak se stále častěji setkáváme s podniky, pro něž ostrahu, stravování, ale i účetní agendu nebo IT oddělení provozují externí firmy. Tento trend se nazývá „outsourcing“, což bychom mohli přeložit jako „použití cizích zdrojů pro vlastní činnosti“.

Výhody outsourcingu / účetní supervize:

  • to, co je pro vás podpůrná činnost, jejíž provoz vás spíš obtěžuje a přináší jen náklady (tak to samozřejmě ve skutečnosti není, ale pracovníci ostatních oddělení to tak často vidí), je pro outsourcingovou firmu hlavní činností neboli tím, co je živí
  • některé náklady na provoz podpůrného oddělení může outsourcingová firma rozpustit mezi více zákazníků – typicky jsou to náklady na vybavení a na školení
  • know-how: pracovníci outsourcingové firmy procházejí častými školeními, řeší podobné problémy u více podniků a v případě problémů se mohou poradit s kolegy. S tím souvisí i v dnešní době aktuální nedostatek kvalifikovaných a kvalitních pracovníků na určité pozice (typicky hlavní účetní nebo IT manažer).
  • odpovědnost za svou práci: souvisí s předchozím bodem, navíc outsourcingová firma je pojištěná proti případné škodě, kterou způsobí její pracovník, zatímco běžný zaměstnanec ručí jen do výše 3,5násobku vlastního platu
  • outsourcingová firma neodejde každý rok na 5 týdnů na dovolenou …

V případě outsourcingu finančního nebo účetního oddělení se nabízí otázka, nač mít drahé hlavní účetní, když můžete dohled nad vaší účtárnou svěřit profesionálům, kteří se na provoz účtáren specializují? Kromě všeho uvedeného výše platí, že poradenská firma přebírá plnou odpovědnost včetně ručení za případnou chybu v účetnictví.

Máte zájem o další informace o outsourcingu finančního či účetního oddělení?