A.B. Andersson – ERP Konzultanti

Společnost A.B. Andersson Czech (založená v roce 2004) je poradenská firma specializující se na služby pro středně velké podniky, ale máme zkušenosti i od živnostníků na straně jedné a od velkých společností na straně druhé.

Pro klienty zajišťujeme kompletní servis v oblasti informačních systémů – od organizace výběrových řízení přes poradenství při výběru informačního systému, nezávislé posouzení podniku a doporučení nejvhodnějšího řešení, kontrolu kvality implementace, optimalizaci využití informačního systému, školení atd.

Díky strategické alianci s několika dalšími poradenskými firmami jsme schopni poskytovat velmi širokou paletu služeb.

Pro velké firmy jsme schopni vytvořit ad-hoc tým bývalých pracovníků předních světových poradenských firem.

Motto:
Jen úspěšný klient je tou správnou reklamou pro poradenskou společnost. V A.B. Andersson je klient partnerem, jehož úspěchu je podřízeno vše.

 

Naše firma v číslech (data od roku 2004):

  • Počet projektů implementace ERP, kde jsme působili jako poradci a kde zákazník realizoval naše doporučení, které skončily nezdarem: 0
  • Smlouvy se zákazníkem obsahují doložku, že v případě jakékoli nespokojenosti může zákazník náš projekt okamžitě ukončit bez dalších nákladů. Počet zákazníků, kteří tuto doložku využili: 0
  • Počet zákazníků, u kterých jsme nahradili jiné poradce: 4
  • Pracujeme téměř výhradně v módu „čas a materiál“ podle skutečně odpracovaných hodin, pevnou cenu používáme velmi zřídka. Počet projektů, kde jsme účtovali vícepráce: 0
  • Počet zákazníků, kteří se nás při předání pracovních výkazů zeptali „opravdu jste na tom pracovali tak dlouho?“ či jinak zpochybnili vykazovanou a fakturovanou činnost: 0

 

A perlička na konec:

  • zákazník z Brna byl natolik spokojen s oponenturou smlouvy, že nás „donutil“ vyfakturovat si o 50% vyšší částku, než na jaké jsme byli původně domluveni …

Lepitko-na-web-Kdo-je-ve-vyhode